Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries

This course is an advanced level course and provides additional training for those individuals who have successfully completed the DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries course. It is designed to train DAN Oxygen Providers to use a positive pressure valve (as the MTV100) and/or a bag-valve-mask (BVM).

Natuurlijk Doelstelling
Aan het einde van dit programma zullen de deelnemers in staat om:

Leerdoelen
Aan het einde van dit programma zullen de deelnemers in staat om:

Een lijst van de instructies voor het verstrekken van zuurstof aan niet-ademende gewonde duikers.
De ideale concentraties zuurstof en de factoren die ze kunnen beïnvloeden.
Inspecteer de MTV en / of AmbuBallon
Schets de omstandigheden voor het gebruik van de MTV en / of de AmbuBallon.
De instructies voor beademingen met de MTV en / of AmbuBallon.
De potentiële problemen in verband met het gebruik van de MTV en / of AmbuBallon.
De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en / of AmbuBallon.
Beschrijf de kenmerken van een effectieve beademing met behulp van de MTV en / of AmbuBallon
Leg de te volgen stappen voor reiniging, desinfectie en onderhoud van de MTV en / of AmbuBallon.
Een Omgevingsveiligheid assessment.
De stappen van het uitvoeren van een Omgevingsveiligheid assessment.
Beoordeel de Airway, Breathing en Circulatie (ABC) van een gewonde duiker.
Een zorgzame houding ten opzichte van een duiker die ziek of gewond is.
Ontwikkelt en onderhoudt het Airway en Breathing (Beademing uitvoeren) voor een gewonde duiker.
Demonteren en weer de MTV en / of AmbuBallon.
Tonen de juiste techniek voor het testen van de MTV en / of AmbuBallon te gebruiken.
Gebruik de MTV en / of AmbuBallon aan niet-ademen duikers reanimeren (tijdens de training wordt dit gedaan op een pop)
Gebruik de MTV om zuurstof te dienen aan ademende duikers

De aard en omvang van deze cursus is beperkt tot de opleiding Oxygen Providers om eerste hulp te bieden, met behulp van de MTV en / of de BVM voor niet-ademende gewonde duikers.
Deze cursus biedt geen volledige opleiding voor reanimatie (CPR).